Mintys apie gyvenimą, draugystę, bendravimą, valią

2011-05-28 17:37Kategorija: Įkvepiančios mintysAutorius: Dalia
Mintys apie gyvenimą, draugystę, bendravimą, valią

APIE GYVENIMĄ

Gyvenimas – tyra liepsna; mes gyvename su nematoma saule sieloje. T. Braunas

Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni. Seneka

Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai. J.V. Gėtė

Nešvaistykime gyvenimo abejonei ir baimei. R. V. Emersonas

Gyvenimas – tai netos dienos, kurios praėjo, o tos, kurios įsiminė. P. Pavlenka

Gyvenimo laiptai pilni rakščių, ir jos skaudžiausiai duria slenkant žemyn. Dž. Londonas

APIE DRAUGYSTĘ

Draugų labai dažnai keisti nedera. Heziodas

Taurus žmogus palenkia į save draugus išsilavinimu, o tobulėti jam padeda draugai. Konhucijus

Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas. Ciceronas

Mirti už draugą kokiomis nors ypatingomis aplinkybėmis ne taip didinga kaip kasdien jam aukotis. Stendalis

Retai būna meilė, bet draugystė būna dar rečiau. F. De Larošfuko

APIE BENDRAVIMĄ

Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka. Lao Dzė

Doras žmogus gerus taria žodžius, bet ne visada tas, kuris ištarė gerą žodį, yra doras. Konfucijus

Mes turime dvi ausis, o burną vieną, kad daugiau klausytume ir kuo mažiau kalbėtume. Zenonas Kitijietis

Skurdi mintis slypi už įmantrios kalbos. Vang Čungas

Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį. G. Nizami

Jei vienas kitas malonus žodis gali padaryti žmogų laimingą, reikia būti niekšu, kad šito nepadarytum. V. Penas

APIE VALIĄ

Žmogaus vertė pareina ne nuo proto pajėgumo, bet nuo valios. O tą, kuriam jos trūksta, didelės dovanos tik silpnina, ir turbūt nėra niekingesnio Žemėje padaro už genialią sielą be charakterio. F.

Šileris

Mūsų valia kaip ir raumenys, tampa tvirtesnė nuo nuolat didėjančio krūvio. Nesilavindamas jūs neišvengiamai turėsite silpnus raumenis ir silpną valią. K. Ušinskis

Tas, kuris gyvenimu žaidžia, visuomet pralaimi, o kuris nemoka sau įsakyti, tuoj pat tampa vergu. J. V. Gėtė

Valia gali pakeisti net mūsų delnų linijas. Ž. Kokto

Ryžtingumas ir valia dažnai suteikia silpnam protui pranašumo prieš stipresnį. V. Vertas