Žmogaus galia. Bendravimas. Žmogus tarp žmonių. Meilė.

2011-06-11 18:21Kategorija: Įkvepiančios mintysAutorius: Dalia
Žmogaus galia. Bendravimas. Žmogus tarp žmonių. Meilė.

ŽMOGAUS GALIA

Garbė, brangesnė už gyvenimą. Frydrichas Šileris

Tvirta dvasia išgelbsti silpną kūną. Hipokratas

Turėti išminties nepakanka, bet reikia mokėti ja naudotis. Ciceronas

Išmintingi žmonės apgalvoja savo mintis, kvaili – jas pagarsina. Heinrichas Heinė

Išmintis yra sielos sveikata. Ciceronas

Jeigu minties neįmanoma išdėstyti paprastai, - tai yra minties silpnumo požymis; tokią geriausia apskritai atmesti. Liukas de Klapjė Vovenargas

Išmintingas žmogus siekia ne to, kas malonu, bet to, kas apsaugo nuo nemalonumų. Aristotelis

BENDRAVIMAS

Man geriau patinka, kai kalba ne taip gražiai, bet teisingai. Vytautas Didysis

Pokalbiui daugiau duoda nuoširdumas negu kalbos šmaikštumas. Fransua de Larošfuko

Imkis kalbėti dviem atvejais: arba kai kalbos temą esi dorai apgalvojęs, arba kai kalbėti apie ką nors būtina; tik tada kalbėjimas vertesnis už tylėjimą, o visais kitais atvejais – kur kas geriau tylėti, negu kalbėti. Isokratas

Svarbiausia oratoriaus menui – kad menas būtų nepastebimas. Kvintilianas

Didžiausia oratoriaus dorybė – ne tik pasakyti tai, ką reikia, bet ir nepasakyti to, ko nereikia. Ciceronas

Nėra nieko galingesnio už žodį. Tvirtų argumentų ir taurių minčių gretų neįmanoma pralaužti. Žodis nematomas ginklas. Be jo pasaulį valdytų šiurkšti jėga. Anatolis Fransas

ŽMOGUS TARP ŽMONIŲ

Elgadamiesi su artimaisiais taip, kaip jie nusipelno, darome juos tik blogesnius, o elgdamiesi taip, tarsi jie būtų geresni, nei yra iš tikrųjų, priverčiame juos tapti geresniais. J. V. Gėtė

Venkite tų, kurie stengiasi pakirsti jūsų tikėjimą savimi. Šis bruožas būdingas menkiems žmonėms. Didis žmogus – priešingai, stengiasi įteigti, kad irgi galite tapti didžiu. Markas Tvenas

Gyvenk su žmonėmis taip, kad draugai netaptų nedraugais, o nedraugai taptų draugais. Pitagoras

Kaip, bendraudami su stiprios valios ir ryžtingos dvasios žmonėmis, mes ugdome savo protą, taip skutdiname ir luošiname jį, nuolat bendraudami su menko ir niekingo proto žmonėmis. Mišelis de Montenis

Nepasitikėkite žmogumi, kuriam viskas atrodo gera, ar kuris viską laiko blogu, o labiausiai – žmogumi, kuris į viską žiūri abejingai. J. K. Lavateris

MEILĖ

Meilė – tai ramstis, kuriuo remiasi visa žmonija, visas žmonių gyvenimas. Atimkite jį, ir žmonija bematant nusiris bedugnėn. V. Šekspyras

Meilė – visų galingiausia aistra, nes ji vienu metu užvaldo galvą, širdį ir kūną. Volteras

Jaunystėje gyvename, kad mylėtume, brandos amžiuje mylime, kag gyventume. Šarlis de Sent-Evremonas

Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. Salomėja Nėris

Niekas taip nepavergia, nesuminkština vyro širdies, kaip suvokimas, kad yra mylimas. H. Senkevičius

Didžiausia laimė gyvenime – žinoti, kad esi mylimas. Viktoras Hugo

Meilė visagalė: nėra pasaulyje nei sielvarto, juodesnio už jos bausmę, nei laimės, didesnės už malonumą jai tarnauti. V. Šekspyras

Mylint reikia atiduoti save ir jausti, kad esi priimamas, o priimti sunkiau, negu atiduoti.

R. Oldingtonas